Oplotenie - 2.časť

peknezahradyV tejto časti sa budem venovať oploteniu pozemku z ostatných častí ako od ulice, o ktorom som písal v článku Oplotenie - 1.časť.

Na rozdiel od uličného oplotenia, ktoré ma vyššie nároky na funkčnosť aj vizuálnu stránku, oplotenie "od susedov" má poväčšinou spĺňať len funkciu definovania majetko-právnych vzťahov...túto časť používam ja a tú dalšiu niekto iný.

 

Oproti uličnému oploteniu, ktoré je výhradne vaším investičným nákladom, oplotenie "od susedov" je vecou spoločnou, resp. je to na dohode (ústnej alebo písomnej). Ak sa vám nepodarí dohodnúť sa na finančnej spoluúčasti, platí nepísane pravidlo, že investičné náklady znáša strana, ktorá oplotenie vyvolala.

 

Ak sú susedské vzťahy na nadštandardnej úrovni, je priam žiadúce upustiť od oplotenia, prípadne ho zrealizovať s možnosťou voľného prechodu (napr. bude potrebný spevňujúci múr v teréne, vizuálne "clonenie" priamych výhľadov do interiéru a pod.)

 

Častokrát sa používajú perforované materiály, nie murované (pletivo) pre ich finančnú a časovo menšiu náročnosť.

 

Pred samotnou realizáciou je dôležité zamyslieť sa nad vašimi požiadavkami na oplotenie. Ak máte veľké presklené plochy orientované na suseda, ktorý ma z vašej strany terasu, určite budete potrebovať riešiť vizuálne "odtienenie" pohľadov. Ak snívate o krásnom kvetinovom záhone a trávniku, budete potrebovať dostatočné oslnenie.

 

Ak máte dalšie otázky, prípadne potrebujete správne navrhnúť oplotenie, neváhajte nás kontaktovať. Radi pomôžeme a odpovieme.

 

Súvisiace články: Oplotenie - 1.časť