Playscape - prírodné ihrisko

peknezahradySme veľmi radi, že sme stretli ľudí, ktorí vidia rovnako, že detské ihrisko nie je len o "rebríkoch", kde každý stupienok je o 25cm vyššie, ale práve o zamyslení sa, ako na ten strom vyleziem, ktorého konára sa chytím a čo spraviť s pravou nohou, ktorá nemá miesto. Bolo nám veľkým potešením navrhovať priestor pre najmenších. Snáď sa nám podarilo vcítiť sa do detskej duše. Prinášame Vám článok obyčajne neobyčajnej mamičky, ktorá sa rozhodla pozrieť sa na detské ihrisko očami detí...snáď sa jej podarí ten pohľad odovzdať aj ďalej, držíme jej palce.

 

Skúsme sa spoločne zamyslieť aké to bolo, keď nám bola stolička privysoká a zoskočiť z múriku pri schodoch bol dôkaz najvyššej odvahy, zručnosti a šikovnosti.

 

Dôležitosť hry

Keď nahliadneme do zvieracej ríše a pozorujeme šantenie mláďat, jasne vidíme, ako sa hrou pripravujú na život. Pri hre dokonale precvičujú a posilňujú svaly celého tela, spoznávajú zákonitosti udržania rovnováhy, rozvíjajú svoju obratnosť, cibria sa v koordinácií svojich pohybov a používania vlastnej sily. 
Rovnako tomu je aj u ľudských “mláďat” a v zdravom vývine detí má hra svoje dôležité miesto. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo právo na hru je zakotvené v Deklarácií práv dieťaťa, kde hra je vnímaná ako spontánna aktivita, ktorou deti rozvíjajú svoje fyzické, intelektuálne, kreatívne a sociálne zručnosti.
 
 peknezahrady
 
Naše spomienky z detstva sú popretkávané zážitkami z hier. Boli to úžasné momenty plné spontánnosti, hravej radosti a dobrodružného objavovania. Myslím si, že každý z nás si dobre pamätá svoje obľúbené miesto, kde sa najradšej hral. Možno to bolo doma, na dvore, v babičkinej záhrade alebo v lese. V minulosti, akoby až tak nezáležalo, aké podmienky boli pre deti na hru vytvorené. Jednoducho samotné okolie umožňovalo, aby si v ňom deti našli vhodný priestor na hru. Ale majú túto istú možnosť aj deti vyrastajúce v mestách v súčasnosti? Nezmenil sa od čias nášho detstva až príliš spôsob života ľudí? Aký vplyv mali tieto zmeny na rozvoj miest a urbanizáciu? Berú sa tieto zmeny do úvahy pri tvorbe priestoru pre hru súčasnej generácie detí? 
 

Playscape - prírodné ihrisko

Chcela by som vám predstaviť zaujímavú prácu dvojice záhradných architektov Davies White, ktorí sa venujú tvorbe prírodných detských ihrísk vo Veľkej Británií. Ich dizajn prírodných ihrísk určuje nový trend vo vývoji detských ihrísk a je príkladom, ako môžeme hru detí vrátiť do prírodného prostredia aj napriek zmenám, ktorými sa urbanizmus uberá posledných 60 rokov.  
 
Osobne som sa stretla s Adamom Whiteom a môžem o ňom povedať, že je nielen expertom na tvorbu priestoru pre spontánnu a dobrodružnú hru, ale je aj ozajstným znalcom detskej duše. Spoločne s Andrée Daviesovou vo svojej tvorbe netvoria len detské ihrisko na zákazku, ale predovšetkým miesto pre skvelé zážitky detí a príjemný priestor pre stretnutia rodičov. Ich tvorba detských ihrísk sa opiera o princípy koncepcie prírodného ihriska, kde sa berie do úvahy aj samotný terén ihriska, ktorému je dodaná herná hodnota. Z toho vyplynul v angličtine názov playscape. 
 
Playscape - prírodné ihrisko je podľa definície jeho tvorcov “zaujímavý priestor s istou mierou náročnosti, kde sa dá hrať s neobmedzenou tvorivosťou a predstavivosťou”.
Prírodné ihrisko vzhľadom a pocitovo pripomína prírodné prostredie. Využívajú sa v ňom trávnaté plochy, veľké pieskové zóny, kamenné balvany, tvorí sa terén zo zvlnených kopcov s množstvom kríkov a stromov s dominanciou domácich porastov. Prírodné ihrisko sa snaží priblížiť predstave hry v lese a je tvorené so zámerom obnoviť kontakt s prírodou v mestskom prostredí. Zároveň poskytuje pre dospelých, ktorí dohliadajú na hrajúce sa ratolesti, príjemné miesto pre relax a stretnutia s inými rodičmi. 
 

Vidíte ten rozdiel?

 peknezahrady peknezahrady

 
Tieto dve fotky povedia viac než dlhý článok o výhodách prírodného ihriska. Je to záber na to isté miesto pred zmenou pôvodného detského ihriska a po úprave, ktorú navrhla dvojica Davies White. Myslím, že niet čo dodať. V rámci riešenia prírodného ihriska nejde len o zaujímavejšie preliezky pre deti, tu ide o celkovú koncepciu. Myslím, že keby sme ako rodičia mohli hlasovať o tom, aké ihrisko chceme pre naše deti, pre naše spoločné trávenie voľného času s nimi,  som presvedčená, že väčšina by volila zelenú prírodnú alternatívu.
 
O ďalších projektoch z autorskej dielne dvojice záhradných architektov Davies White sa viac dozviete na http://www.davieswhite.co.uk/site/
 
Samozrejme šikovných ľudí máme našťastie aj u nás. Prikladám návrh obnovy starého detského ihriska podľa zásad tvorby prírodných ihrísk. Jednoduché a finančne nenáročné riešenie je vydarenou ukážkou talentu tvorcov. A tak vďaka skvelej práci tímu z  peknezahrady môžu vznikať aj pekné dvory pre ľudí zo spoločenstiev vlastníkov bytov, ktorí nemajú záhradu.
 
 peknezahrady

 

Porovnanie tradičného a prírodného ihriska

Môj záujem o prírodné ihriská bol inšpirovaný vlastnou skúsenosťou. Keď som navštívila takéto ihrisko počas svojho pobytu vo Veľkej Británií, bola som užasnutá, aké jednoduché a pritom pre deti veľmi atraktívne prírodné ihriská sú. Oslovilo ma, že deti majú kontakt s prírodným prostredím a hrajú sa veľa spolu. Veľmi mi to pripomenulo moje detstvo. Vtedy som si uvedomila, že so svojou dcérkou navštevujem ihrisko, kde je gumený povrch, všetko je tam plastové alebo kovové, natreté pestrými farbami a deti málokedy vidím sa spolu hrať.
Vylpýva to predovšetkým z tradičnej koncepcie ihriska, kde sa hra obmedzuje len na inštalované herné prvky, so špecificky vymedzeným použitím, často len pre jednu osobu (hojdačka, šmýkaľka). Tiež riešenie dopadových plôch sa kvôli nenáročnej údržbe obmedzuje výhradne na riečny štrk, alebo bezpečnostnú gumu. Pritom sa dá využiť širšia škála sypkého materiálu, ktorý samotný je pre našich najmenších skvelou zábavou, keď sa v ňom môžu prehrabávať, naberať ho, presýpať a pod. Tiež je dôležité spomenúť, že prírodné ihrisko vytvára príjemnú atmosféru aj pre relax dospelých sprevádzajúcich deti. Je to dôležité miesto stretnutí rodičov a často jediná možnosť oddychu vonku popri zhone pracovného dňa.
 
Na základe pozorovania som dospela k názoru, že deti sa na prírodných ihriskách hrajú spolu viac. Neviem, či je to len samotným faktom, že sú dopadové plochy riešené s použitím prírodných materiálov, ako piesok alebo kôra. So sypkými materiálmi sa dá robiť všeličo. Môžu sa prenášať, kopiť, hĺbiť, dá sa z nich stavať, a tak sa deti viac angažujú do hry. Možno sa dieťa hrá samé, ale jeho tvorivá aktivita budí záujem iného dieťaťa a ono sa chce pridať. Ako protiklad bezpečnostného povrchu použijem gumený "koberec", ktorý nemá iné možnosti využita, a tak na hru slúžia len inštalované herné prvky, ktorými sú najčastejšie hojdačky, šmýkaľky, kolotoče a preliezky. Sú to prvky, ktoré ponúkajú len jeden spôsob hry a sú zamerané skôr na individuálne využitie. 
 
Chcela by som zdôrazniť, že inštalované herné prvky si na prírodných ihriskách zachovávajú tvarovú a farebnú neutrálnosť, a tak ich vedia využívať deti rozličných vekových kategórií a rôznych záujmov. Tvarová a farebná neutralnosť podnecuje tvorivú a fantazijnú hru. Daný herný prvok môže byť pre jedno dieťa koňom, pre iné formulou a pre ďalšie lietajúcim drakom. Pokiaľ však na ihrisku dieťa nájde spružinovú hojdačku v tvare kačky, fantázia nevstupuje do hry. Prírodné ihrisko ponúka  veľa možností pre slobodnú hru detí, lebo nepredurčuje spôsob hry, a tak dovoľuje deťom byť tvorivé a podnecuje ich imagináciu. Nemusíme deťom tvoriť priestor, kde im určíme, ako sa majú hrať. Vytvorme len podmienky pre možnosti tvorivej a imaginatívny hry a dovoľme deťom, aby sa mohli hrať slobodne. Aspoň trošku tak, ako sme to kedysi zažili my.
 
 peknezahrady

 

Bezpečnosť prírodných ihrísk

Playscape - prírodné ihrisko je tvorené s cieľom inšpirovať detskú fantáziu a poskytovať dobrodružnú, až riskantnú hru pre deti všetkých vekových kategórií. Samozrejme, ako každé detské ihrisko, aj to prírodné je tvorené s maximálnym ohl’adom na bezpečie detí a zohľadňujú sa všetky európske bezpečnostné normy pre tvorbu detských ihrísk týkajúce sa inštalovaných herných prvkov, dopadových zón a kritickej výšky pádu pre jednotlivé vekové kategórie. Samozrejme pri deťoch nižších vekových kategórií sa počíta aj s dohľadom rodičov, ktorí deti na ihrisko sprevádzajú.
 

Naučiť sa odhadnúť riziko je cenná lekcia

Prírodné ihriská sú robené tak, aby prinášali aj momenty výzvy pre deti. To znamená, že dieťa má možnosť precvičovať istý pohyb a počas hry aj posúvať hranice svojej zručnosti. Toto sa deje často bez asistencie dospelého. On je len bdelým pozorovateľom hry. To, čo tu prebieha je “inštinktívna” záležitosť. Napríklad dieťa má túžby liezť hore, snaží sa fyzicky zvládnuť danú aktivitu a buduje si hrubú motoriku, teda rozvíja telesnú zdatnosť. Učí sa samé, čo znamená pevne stáť, alebo pevne sa chytiť. Pritom prekladá nohy, ruky a synchronizuje svoje pohyby, čo priaznivo vlýva na mozog, lebo prebieha výmena informácii medzi ľavou a pravou mozgovou hemisférou, koordinuje sa ich spolupráca, kríži sa stredová línia, precvičuje sa kooridnácia oko-ruka a pod.
 
peknezahrady
 
Deti sú fascinované výškou, možnosťou šplhať sa a liezť a pritom si najlepšie precvičia paže, rôzne úchopy, cibria motoriku ruky a posilňujú svalstvo celého tela pri prenášaní vlastnej váhy.  Lezenie nahor pripomína vlastne “lezenie” po štyroch, akurát vo vertikálnej rovine. Výskumy ukazujú, že obdobie lezenia je veľmi dôležité a pri liečbe porúch začínajúcich na dys- sa odporúča doplniť aktivity spojené s lezením na štyroch. Verím, že túžba dieťaťa šplhať sa hore je potvrdením dôležitosti tejto aktivity pre jeho vývin. My dospelí môžeme umožniť deťom, aby táto aktivita bola pre nich zaujímavá a bezpečná. Inak si budú hľadať alternatívne možnosti a tie nemusia byť tým najlepším riešením vzhľadom na ich bezpečie. Deti rady vyhľadávajú fyzické aktivity, kde môžu testovať svoje schopnosti a posúvať hranice svojej odvahy. Len tak sa môžu naučiť spoliehať sa na vlastnú silu a schopnosti, dôverovať si v nových situáciách a nestrácať pritom istotu. Deti prirodzene vedia rozpoznať, čo zvládnu, pokiaľ môžu od malička slobodne skúšať nové veci a objavovať svet pod bezpečným dohľadom rodiča. Rodičovské reakcie, vysvetlenia a upozornenia prirodzene učia deti odhadovať riziko. Ale ako to už býva, najlepším učiteľom je vlastná skúsenosť. Asi ako pri mnohých iných veciach, ktoré sa týkajú výchovy detí, je aj pri odhadovaní rizika dôležité zachovať zdravú rovnováhu. Malé dieťa, ktoré sa šmykne a spadne, sa poučí a bude opatrnejšie na klzkom povrchu. Je to pre neho cenná lekcia, ktorú zažíva v blízkosti rodiča, ktorý vie v prípade potreby včas zasiahnuť. Ak sa malé dieťa nestretlo s takouto skúsenosťou v rannom veku, môže sa stať, že mu chýbajú cenné skúsenosti a v teenegarskom veku nebude vedieť adekvátne zhodnotiť situáciu povrchu a skôr ohrozí svoju bezpečnosť, čo môže viesť k úrazu.
  

peknezahrady

 

Prírodné ihrisko: 

  • určené pre všetky vekové kategórie od najmenších po teenagerov (0-14 rokov)
  • prispieva k spoločenskej interakcii medzi deťmi počas hry (nie sú tu izolované herné prvky len pre individuálne použitie)
  • navrhnuté tak, aby mohlo byť využívané deťmi a mladými ľuďmi rôzneho veku a záujmov rozličnými spôsobmi
  • slúži aj ako dôležité miesto spoločenského kontaktu pre rodičov
 
Mgr. Oľga Silvášiová (2013)