Všeobecné výhlásenie

Prevádzkovateľom stránky je:

 

Ing. Jaroslav Letošník       
Dvorkinova 762/12       
040 22    Mesto    Košice
IČO: 45 638 675       
 

 

Prezeraním internetovej stránky Pekné Záhrady (ďalej len PekneZahrady.sk) súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti PekneZahrady.sk. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. PekneZahrady.sk zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

PekneZahrady.sk si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve PekneZahrady.sk alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou PekneZahrady.sk. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom PekneZahrady.sk.

 

Všetky osobné údaje získava PekneZahrady.sk od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kariéra, kontakt) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.